Konkursy „Godomy po naszymu” i „Danie Roku”

Fundacja Lokalna Grupa Działania Spichlerz Górnego Śląska w odpowiedzi na liczne zapytania mieszkańców powiatu lublinieckiego, tarnogórskiego i gliwickiego o działalność naszego Spichlerza uprzejmie informuje, że Fundacja nadal funkcjonuje. Niestety nasza działalność jest mniej aktywna, co jest spowodowane brakiem źródła finansowania. Nie mniej będąc motywowanymi miłymi wspomnieniami oraz w wyniku oczekiwań licznych stowarzyszeń i mieszkańców sympatyzujących z naszym Spichlerzem, Lokalna Grupa Działania Spichlerz Górnego Śląska postanowiła poszukać sponsorów, darczyńców celem zorganizowania tak bardzo oczekiwanych dwóch konkursów „Godomy po naszymu” i „Danie Roku”.
Z wielką radością Fundacja Lokalna Grupa Działania Spichlerz Górnego Śląska ogłasza VIII edycję Spichlerzowego Przeglądu Dialektów Gwary Śląskiej „Godomy po naszymu” oraz Konkurs „Danie Roku” . Nagrodą dla laureatów konkursów będzie wyjazd do Parlamentu Europejskiego w Brukseli. Tematem przewodnim konkursu Godomy po naszymu w roku 2018 jest „Je żech stond”. Do udziału w konkursie gwary śląskiej zapraszamy chętnych od 12 roku życia wzwyż.
Tematem przewodnim konkursu Danie Roku jest „Jak godomy tak warzymy”. Do udziału w konkursie kulinarnym zapraszamy: Stowarzyszenia, Koła Gospodyń Wiejskich, Restauracje, Firmy Cateringowe, Osoby Fizyczne itp.
Karty zgłoszeniowe wraz z regulaminami konkursów dostępne na stronie internetowej Fundacji LGD Spichlerz Górnego Śląska: www.espichlerz.org.pl

Post Author: admin