Półfinały VIII Spichlerzowego Konkursu Godomy po naszymu pt. Jeżech stond rozstrzygnięte

W dniu 23 lutego 2018r. w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Krupskim Młynie, filia w Potępie odbył się półfinał II Kategorii wiekowej VIII Spichlerzowego , Przeglądu Etnolektów Godomy po naszymu – Je żech stond. Do udziału w konkursie zgłoszono 11 uczniów klas gimnazjalnych i VII klas szkół podstawowych powiatów lublinieckiego, tarnogórskiego i gliwickiego. Jury w składzie: Edyta Koj, Barbara Miklis, Ewa Probierz-Michalska, Regina Wieczorek, Małgorzata Derkowska, Zdzisława Mrózek wysłuchało z wielką uwagą wszystkich uczestników konkursu. Poziom wykonawców był bardzo wysoki, dlatego obrady Jury były bardzo burzliwe. Komisja wyłoniła aż 4 finalistów: Marcel Mandel- Szkoła Podstawowa im. Juliusza Rogera w Sośnicowicach; Paulina Szkolik – Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich w Tworogu; Anna Pietrek – Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Pawonkowie; Adam Kulik – Szkoła Podstawowa im. Ireny Sendler w Toszku. Podczas obrad jury: Ewa Kruszyna zaprezentowała oryginalne stroje śląskie,  natomiast Emilka Brodziak z Krupskiego Młyna – Ziętek z wielkim zapałem zagrała na skrzypcach i zaśpiewała śląskie piosenki.

 

Rozstrzygnięcie   półfinału Konkursu „Godomy po naszymu  – Je żech stond“ w kategorii dorosłych miało miejsce 26 lutego 2018r. w Gminnym Centrum Kultury i Informacji w Herbach. Chęć udziału w konkursie zgłosiło 7 uczestników. Jury w składzie: Teresa Szymońska, Ewa Probierz-Michalska, Zdzisława Mrózek, Franciszek Sufa  wyłoniło finalistów: Brygida Nowak – Tarnogórskie Stowarzyszenie Uniwersytetu III Wieku; Danuta Bania – Sośnicowice; Ilona Gołek –  Kochcice Podczas obrad jury czas umilał Zespół „Złota Jesień” z Gminy Herby. Uroczystość swoją obecnością zaszczycił poseł na Sejm RP  Andrzej Gawron oraz Wójt Gminy Herby Iwona Burek

Wszyscy uczestnicy konkursu,  zarówno kategorii II jak i III, otrzymali pamiątkowe podziękowania i  drobne upominki, a laureaci dyplomy z zaproszeniem do udziału w Wielkim Finale, który odbędzie się 6 kwietnia w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Kochcicach.

Zarząd Fundacji LGD Spichlerz Górnego Śląska składa  gorące podziękowania współorganizatorom za zorganizowanie półfinałów w wyżej wymienionych kategoriach wiekowych: Wójtowi Gminy Krupski Młyn, Wójtowi Gminy Herby, Dyrektorowi GOKSiR w Krupskim Młynie,  Dyrektorce Gminnej Biblioteki Publicznej w Herbach za ogromne zaangażowanie i wspieranie działań mających na celu popularyzację gwary śląskiej.

Przypominamy, że współorganizatorami półfinałów byli także:

– europoseł Marek Plura, Poseł RP  Andrzej Gawron, Gmina Krupski Młyn oraz  GOKSiR, Gmina Herby wraz z GCKiI

Wszystkim osobom zaangażowanym w realizację Półfinałów Konkursu „Godomy po naszymu – Je żech stond” serdecznie dziękujemy.

 

Post Author: admin