Informacja

W dniu 21 czerwca 2018 roku o godz. 17.30 odbędzie się spotkanie Rady Programowej Fundacji LGD Spichlerz Górnego Śląska