Walne Zebranie Członków Fundacji LGD Spichlerz Górnego Śląska

Zarząd Fundacji LGD Spichlerz Górnego Śląska serdecznie zaprasza na Walne Zebranie Członków Fundacji LGD Spichlerz Górnego Śląska w dniu 21.03.2019 o godzinie 17.30 w biurze przy ul. Sobieskiego 9/29 (II piętro)

Porządek zebrania:
1. Otwarcie zebrania
2. Wybór przewodniczącego zebrania, prokulanta oraz komisji uchwał i wniosków
3. Przyjęcie porządku zebrania
4. Sprawozdania z działalności za rok 2018
5. Sprawozdanie komisji rewizyjnej za rok 2018
6. Dyskusja
7. Udzielenie absolutorium Zarządowi za okres sprawozdawczy
8. Przedstawienie planu działalności i planu finansowego na rok 2019
9. Przyjęcie planu działalności i planu finansowego na rok 2019
10. Wolne wnioski
11. Przyjęcie uchwał i przyjęcie wniosków do realizacji
12. Zakończenie zebrania

Zarząd Fundacji

Post Author: admin