Zapraszamy do udziału w konkursie Spichlerzowego Przeglądu Dialektów Gwary Śląskiej „Godomy po naszymu 2019” oraz konkursu kulinarnego: Spichlerzowe Danie roku 2019

Fundacja Lokalna Grupa Działania „Spichlerz Górnego Śląska” przypomina, że zbliża się termin składania zgłoszeń do konkursów:

– IX edycji Spichlerzowego Przeglądu Dialektów Gwary Śląskiej „Godomy po naszymu”. Tematem przewodnim konkursu Godomy po naszymu w roku 2019 jest „Śląsk-Ojczyzna ma”. Konkurs przeznaczony jest dla osób od 11 lat wzwyż. Wypełnione karty należy przesłać na adres e-mail: biuro@espichlerz.org.pl do dnia 13.09.2019r.

– Konkursu kulinarnego: „Spichlerzowe Danie Roku 2019” motto przewodnie: „Warzymy po naszymu” Do udziału w konkursie kulinarnym zapraszamy: Stowarzyszenia, Koła Gospodyń Wiejskich, Szkoły Gastronomiczne, Restauracje, Firmy Cateringowe, Osoby Fizyczne itp. Termin zgłoszeń upływa w dniu 16 września br.

Dla laureatów czekają nagrody ufundowane przez Posła na Sejm RP p. Andrzeja Gawrona.

Regulaminy oraz karty zgłoszeń obydwu konkursów dostępne:

www.espichlerz.org.pl

– w biurze współorganizatora tj. Gminnego Centrum Kultury i Informacji w Kochanowicach tel.343533215 oraz na stronie internetowej: www.gckiikochanowice.naszgok.pl

Regulamin-konkursu-Godomy-po-naszymu

RegulaminSpichlerzowe-karta-zgłoszeń-Danie-Roku-2019

 

 

Post Author: admin