Wielki Finał konkursów śląskich zorganizowanych przez Fundację Lokalna Grupa Działania Spichlerz Górnego Śląska

6 października 2019r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kochcicach miał miejsce Wielki Finał konkursów śląskich zorganizowanych przez  Fundację Lokalna  Grupa Działania Spichlerz Górnego Śląska. Patronat honorowy nad uroczystością objął Poseł na Sejm RP Andrzej Gawron. Konkurs ma na celu promocję walorów kulturowych Górnego Śląska poprzez popularyzację gwary śląskiej oraz propagowanie kuchni regionalnej. Konkurs przypadł w roku […]

admin