Zebranie sprawozdawcze Fundacji

Zebranie sprawozdawcze Fundacji, odbędzie się 16.07.2020 (w czwartek) o godz. 17.00 w biurze w Lublińcu

W związku z  COVID-19 prosimy o zastosowanie się do zasad bezpieczeństwa miedzy innymi:

  • Dla uczestników zapewniamy płyn do dezynfekcji rąk.
  • Uczestnicy wchodzący na salę w pierwszej muszą zdezynfekować ręce.
  • Każdy musi pamiętać o obowiązku zakrywania ust i nosa maseczką lub przyłbicą, a także o zachowywaniu bezpiecznych odległości od innych uczestników

Porządek zebrania:
1. Otwarcie zebrania
2. Wybór przewodniczącego zebrania, prokolanta oraz komisji uchwał i wniosków
3. Przyjęcie porządku zebrania
4. Sprawozdania z działalności za rok 2019
5. Sprawozdanie komisji rewizyjnej za rok 2019
6. Dyskusja
7. Udzielenie absolutorium Zarządowi za okres sprawozdawczy
8. Przedstawienie planu działalności i planu finansowego na rok 2020
9. Przyjęcie planu działalności i planu finansowego na rok 2020
10. Wolne wnioski
11. Przyjęcie uchwał i przyjęcie wniosków do realizacji
12. Zakończenie zebrania

Zarząd Fundacji

zapraszamy

 

Post Author: admin