X Jubileuszowa Edycja Konkursu Godomy po naszymu

Fundacja LGD Spichlerz Górnego Śląska zorganizowała X Jubileuszową Edycję Konkursu Godomy po naszymu. Konkurs mający na celu promocję walorów kulturowych Górnego Śląska poprzez popularyzację gwary śląskiej odbył się 5 października 2020r.  w Szkole Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Chechle. Tegoroczny przegląd etnolektów Godomy po naszymu  miał do wyboru dwa  tytuły: „ Moje feryje w dobie koronawirusa” lub „Moje maszkety”. Do konkursu zgłosiło się łącznie 16 uczestników. Jury w składzie: Teresa Szymońska- Ślązaczka Roku, Renata Bohm-specjalistka gwary śląskiej, Zdzisława Mrózek – Członek Zarządu LGD, Małgorzata Derkowska- Członek Zarządu LGD, Franciszek Sufa – Członek Zarządu Spichlerza i Wójt Gminy Krupski Młyn oraz Krystian Kiełbasa- Gospodarstwo Agroturystyczne „Ranczo”,  przyznało nagrody laureatom:

I kategoria wiekowa (uczniowie klas IV-VI)

  1. Paulina Kubica- Zespół Szkolno – Przedszkolny Kochcice,
  2. Magdalena Anczykowska- Szkoła Podstawowa Chechło,
  3. Tomasz Waliczek- Szkoła Podstawowa w Sośnicowicach.

Wyróżnienie otrzymała Anna Łącka – Szkoła Podstawowa Chechło

II kategoria wiekowa ( uczniowie klas VII-VIII)

  1. Marlena Bania – Szkoła Podstawowa w Sośnicowicach
  2. Kamila Krzysztyniak- Szkoła Podstawowa w Kotulinie
  3. Kinga Kocur – Szkoła Podstawowa w Chechlo

Wyróżnienia przyznano: Emilii Pallus- Szkoła Podstawowa w Kotulinie , Karolinie Pieczka – Szkoła Podstawowa w Sośnicowicach i Marcie Haba- Szkoła Podstawowa w Chechle.

Z racji jubileuszowej edycji „Godomy po naszymu” konkursowi towarzyszyły warsztaty gwary śląskiej oraz konkurs plastyczny „Śląsk – Ojczyzno ma”, w którym wzięli udział uczniowie klas I-III szkół podstawowych. Zwycięzcami zostali:

  1. Weronika Starosta – Szkoła Podstawowa w Sośnicowicach
  2. Mateusz Haba – Szkoła Podstawowa Chechło
  3. Lena Kiryczuk – Szkoła Podstawowa Gierałtowice

Wyróżnienia przyznano: Monice Urbańczyk –  Szkoła Podstawowa Chechło, Paulinie Bieniek –  Szkoła Podstawowa Pyskowice.

Realizacja zadania publicznego odbyła się dzięki  dotacji ze środków powiatu gliwickiego oraz ogromnemu zaangażowaniu Szkoły Podstawowej  w Chechle. Szczególne podziękowania kierujemy do Starosty Powiatu Gliwickiego p. Waldemara Dombka, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Chechle p. Reginy Wieczorek, Nadleśniczego Nadleśnictwa Rudziniec Wiesława Kucharskiego, Przewodniczącego KZ NSZZ „Solidarność” Nitroerg p.Krzysztofa Sztrzelbickiego, poseł na Sejm RP p.Barbary Dziuk, Dyrektora GOKSiR p.Mariusza Gołębiowskiego za owocną współpracę, oraz wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób wspomogli nasz śląski konkurs. Poniżej zapraszamy do fotorelacji. Autorem zdjęć jest Alfred Jochem –wiceprezes Fundacji LGD Spichlerz Górnego Śląska.

Post Author: admin