Zebranie sprawozdawcze Fundacji za 2020r.

Zebranie Walne Członków Fundacji LGD Spichlerz Górnego Śląska, odbędzie się 19.07.2021r. (w poniedziałek) o godz. 18.00 w Gminnym Centrum Kultury i Informacji w Kochanowicach ul. Lubliniecka 5. W związku z trwającą pandemią COVID-19 prosimy o zastosowanie się do obowiązujących zasad reżimu sanitarnego(maseczka, dezynfekcja rąk, dystans społeczny. Porządek zebrania: 1. Otwarcie zebrania 2. Wybór przewodniczącego zebrania, […]