Kontakt

Fundacja Lokalna Grupa Działania Spichlerz Górnego Śląska

ul. Sobieskiego 9/29, 42-700 Lubliniec

biuro@espichlerz.org.pl

kontakt telefoniczny: 605 416 397

Konto bankowe: BS Gliwice O/Lubliniec nr 43 8457 0008 2006 0093 9629 0001