Zarząd

Skład Zarządu Fundacji:

 1. Iwona Janic – Prezes Zarządu
 2. Danuta Elwart –  V-ce Prezes Zarządu
 3. Alfred Jochem – V–ce Prezes Zarządu
 4. Małgorzata Derkowska – Członek Zarządu
 5. Zdzisława Mrózek –  Członek Zarządu
 6. Waldemar Oczko – Członek Zarządu
 7. Franciszek Sufa – Członek Zarządu

 

Skład Rady Programowej Fundacji:

 1. Krzysztof Horzela – Przewodniczący
 2. Dominika Witkowska
 3. Anna Korzekwa-Wojtal
 4. Gerda Ochman
 5. Piotr Plaza
 6. Iwona Burek
 7. Pelagia Matuszek
 8. Tadeusz Toma
 9. Zbigniew Sotomski
 10. Urszula Kempa
 11. Aleksandra Skwara
 12. Iwona Filip
 13. Krzysztof Szwanda
 14. Jakub Mickiewicz
 15. Sylwia Ziętek

 

Skład Komisji Rewizyjnej:

Elżbieta Wymysło -Przewodnicząca
Andrzej Domagała – Członek
Anna Kokot – Członek